Polityka prywatności

Chronimy informację. Szanujemy Ciebie. Dbamy o bezpieczeństwo.
Nie potrzebujemy prawa by tych zasad przestrzegać.
Ale respektujemy i w pełni przestrzegamy prawo.

Informacje ogólne

Operatorem serwisu www.jcode.pl jest JCODE Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50, 44-100 Gliwice, NIP: 6312682946.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez SOFTIQ, funkcjonującego pod adresem Serwisu www.softiq.pl.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów. Operator Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków wynikających z „RODO”.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Obowiązek informacyjny wobec kontrahentów i klientów

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest JCODE sp. z o.o. z adresem siedziby na ul. Chorzowska 50 44-100 Gliwice zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000760480 z kapitałem zakładowym 20.000 zł, i numerze NIP: 6312682946. Administrator powołał osobę pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu e-mail

2. Dlaczego Administrator przetwarza Państwa dane?

Administrator przetwarza Państwa dane ze względu na cele przetwarzania jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej

  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane w celu jej wykonania lub podejmowania czynności prowadzącej do zawarcia umowy;
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku, w którym obowiązek przetwarzania danych jest nałożony na nas przez przepis prawa powszechnie obowiązującego;
  3. Na podstawie art. 6 ust. lit. f RODO w przypadku, w którym przetwarzamy dane w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami, czy też w celu przechowywania dowodów księgowych w celu możliwości przedłożenia ich właściwym organom; w celu prowadzenia działalności marketingowej dotyczącej naszej aktywności

3. Jakie prawa posiadają Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

  1. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia danych;
  4. Prawo do przenoszenia danych;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  6. Prawo do sprzeciwu;

4. Jakie dane osobowe przetwarzane są u Administratora w związku z zawieraniem przez niego umów z kontrahentami

W naszych celach przetwarzamy: nazwę firmy, imię i nazwisko, numery kont bankowych, numery NIP REGON oraz KRS, adresy zamieszkania, adresy e-mail oraz numery telefonów

5. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane odrębnemu administratorowi danych osobowych działających w ramach naszej grupy przedsiębiorstw, jak sporadycznie innym administratorom, jeśli jest to uwarunkowane prawnie uzasadnionym interesem. Mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

– podmioty świadczące dla nas usługi IT oraz usługi wsparcia przygotowania i udziału w projektach;

– podmioty świadczące usługi pomocy prawnej;

– podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności Administratora

– podmioty świadczące usługi księgowości oraz poczta i firmy kurierskie

6. Czy Państwa dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Państwa dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich.

7. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas wykonywania umowy, jak i przez czas przedawnienia roszczeń (zarówno naszych, jak i tych, które wobec nas Państwo posiadają) przez czas wskazany właściwymi przepisami prawa. Przetwarzanie jest także w celu prowadzenia rachunkowości przez czas przewidziany właściwymi przepisami prawa polskiego.

8. Czy Państwa dane będą przetwarzane w taki sposób, że będą wobec Państwa automatycznie wydawane decyzje?

Nie, nie przetwarzamy Państwa danych w taki sposób, jak i również nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym wydaniem decyzji.